Τι είναι η κατάκλιση? Με τον όρο κατάκλιση εννοούμε την εντοπισμένη καταστροφή περιοχής δέρματος και υποκειμένων ιστών (δερματικό έλκος) η οποία προκύπτει από την ισχαιμία και την νέκρωση των μαλακών μορίων λόγο παρατεταμένης πίεσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Ποιοι ασθενείς είναι ευάλωτοι στην κατάκλιση? Οι κατακλίσεις δημιουργούνται σε ασθενείς π...
Η ηλικία των 65 ετών θεωρείται από τους περισσότερους επιστήμονες ως η έναρξη της τρίτης ηλικίας, ενώ το γήρας είναι κάτι διαφορετικό. Ταυτίζεται με την αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης ή με την έκπτωση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Οπως όλα τα όργανα του οργανισμού, έτσι και η καρδιά γερνά με την πάροδο του χρόνου. Το γήρας, όσο και αν φαίνεται περίερ...
Κατ’ οίκον νοσηλεία λέγεται η παροχή νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών στον τόπο διαμονής του ασθενούς, είτε αυτός είναι η κατοικία του, είτε ξενώνας, οίκος ευγηρίας, κλπ. Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος περίθαλψης, έχουν προ πολλού αναγνωρισθεί, καθώς οι ρίζες του χρονολογούνται στα βάθη της ιστορίας και ήδη το 1889 είχαν κάνει την εμφάνισ...
Η νοσηλεία στο σπίτι επικεντρώνεται σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο τόσο στο άτομο που ζητά φροντίδα όσο και στην οικογένεια ή το υποστηρικτικό του σύστημα. Αυτό το είδος νοσηλευτικής απαιτεί γνώση και ικανότητες στη νοσηλευτική εκτίμηση, στην επείγουσα φροντίδα, στη διατήρηση και  την προαγωγή της υγείας, στους τρόπους αποκατάστασης και στη και ...